Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ochrona pacjenta

W pierwszym artykule z tego cyklu, pokrótce przybliżyłam sytuacje, w których uzyskanie zgody pacjenta na leczenie, wykonanie zabiegu lub badania jest konieczne, a kiedy można od niej odstąpić. Dzisiaj skupię się na tym, co poprzedza wyrażenie zgody, aby była ona dla nas wiążącym oświadczeniem. Po pierwsze: czy jestem poinformowany Nasza zgoda musi być poprzedzona dostępem […]

Odpowiedzi na pytanie, czy pacjent ma prawo odmówić udziału osób trzecich w badaniu, należy w pierwszej kolejności szukać w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pośród praw, jakie przysługują pacjentowi, można doszukać się prawa do poszanowania intymności i godności. W szczególności, jak wskazuje ustawa, prawo to powinno być chronione zwłaszcza przy udzielaniu pacjentowi […]

Są takie zawody, które ze względu na swoją specyfikę wymagają od ich przedstawicieli wyjątkowej samokontroli. Należą do nich zarówno zawód adwokata, jak i lekarza. Chcę dziś przypomnieć tekst o tej samokontroli, jaki kiedyś poruszyłam na blogu Adwokat na obcasach, w kontekście bardzo praktycznym i nieco zasmucającym. Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza / adwokata Wbrew temu, co się […]

Sytuacja epidemiologiczna dość mocno nadwyrężyła zaufanie pacjentów, w tym tych małoletnich, do szpitali i wagi obowiązującego prawa. Znaczne ograniczenia, nieustanne zmiany przepisów i brak jednolitej praktyki w placówkach prowadziły często do sytuacji patologicznych i naruszających fundamentalne prawa. Nie rzadko dotyczyły one naruszania praw rodziców w kontekście zdrowia ich własnych dzieci. O tym, czego koronawirus nie […]

Witajcie na moim nowym blogu

Elzbieta Bansleben04 lutego 2022Komentarze (0)

Dzień dobry To jest mój pierwszy wpis na blogu „Ochrona pacjenta”. Może znasz mnie ze strony Adwokat na Obcasach, która stanowi być może zagadkę społeczną, ponieważ nie ma skonkretyzowanej tematyki. Niemal wszystkie wpisy publikowałam o „zakazanej porze” – to jest w piątek po południu lub wieczorem (pisałam w ramach podsumowania swojego tygodnia, trochę dla siebie), […]