Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uszczerbek na zdrowiu

Jak pisałam tutaj, niezwykle istotną kwestią w sprawie medycznej będzie ustalenie podmiotu, przeciwko któremu zostanie wytoczone powództwo o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Jednak z punktu widzenia poszkodowanego pacjenta, jednym z najważniejszych pytań, jakie otrzymuję w swojej pracy, to po prostu pytanie, ile pieniędzy możemy żądać. Gdzie pojawiają się trudności? Przy obliczaniu wysokość odszkodowania raczej nie napotkamy […]