Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

Elzbieta Bansleben10 sierpnia 2022Komentarze (0)

Możliwe, że znalazłeś się w sytuacji, gdy w trakcie leczenia Twojego bądź Twoich bliskich doszło do popełnienia błędu medycznego.

Zapewne zastanawiasz się, od czego zacząć i czego będziesz potrzebował do wytoczenia sprawy odpowiedzialnym podmiotom.

Jaki masz termin na zgłoszenie swoich roszczeń?

Na początku musisz pamiętać o tym, że Twoje roszczenia względem lekarza bądź podmiotu leczniczego są ograniczone czasowo. Co do zasady będą to trzy lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

W przypadku wyrządzenia szkody małoletniemu okres, w którym możesz dochodzić swoich roszczeń, będzie trwał przynajmniej do momentu upływu dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Jakie dowody możesz wykorzystać?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje szereg możliwości dowodowych.

Przed sądem będziesz mógł przedstawić dowody osobowe i rzeczowe.

Jakie dowody osobowe

Tymi pierwszymi będą przede wszystkim Twoje zeznania – będziesz mógł o sprawie opowiedzieć ze swojej perspektywy.

Musisz przygotować się, że Sąd będzie dopytywał Cię o szczegóły i różne okoliczności. Szczególnie zapyta o te, co do których nie znajdzie potwierdzenia w materiale rzeczowym.

Do swojej sprawy będziesz mógł również powołać świadków.

Dowody rzeczowe – kluczowe

Z punktu widzenia skuteczności w udowodnieniu roszczeń w sprawie medycznej kluczowe będą jednak dowody rzeczowe.

Będą to m.in. karty medyczne, historia pacjenta, dokumentacja zdjęciowa, dowody z opinii biegłych. Wszystkie te mają na celu potwierdzić Twoje stanowisko, Twoje twierdzenia i najważniejsze – fakt, że doszło do popełnienia błędu medycznego.

Jak możesz przygotować się do sprawy?

Jak pisałam tutaj, postępowanie w sprawach medycznych jest dość długotrwałe.

Sąd nie może bowiem wydać orzeczenia kończącego w sprawie na podstawie samych zeznań stron czy świadków.

Zgromadź przede wszystkim dowody rzeczowe

Dlatego też przed złożeniem pozwu do sądu warto zgromadzić jak największą liczbę dowodów rzeczowych.

Będzie to oznaczać przykładowo zgłoszenie się do odpowiedniego szpitala z prośbą o wydanie całości dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta bądź wykonanie dodatkowych badań w celu potwierdzenia zaistnienia szkody na osobie.

Biegli, czyli eksperci

Co ważne, Sąd przed wydaniem wyroku co do zasady będzie zasięgał opinii ekspertów.

W przypadku błędu medycznego, będzie to odpowiedni biegły lekarz – np. ortopeda traumatolog czy neurolog. Opinia biegłego lekarza najczęściej stanowi najważniejszą część postępowania medycznego.

Niestety, proces jej uzyskiwania trwa zazwyczaj bardzo długo. W związku z tym można przed wniesieniem sprawy dotyczącej błędu medycznego rozważyć uzyskanie opinii biegłego na własną rękę.

Usprawni to postępowanie sądowe, a także już na wstępnym etapie postępowania potwierdzi, że doszło do popełnienia błędu medycznego.

O tym, jakie korzyści płyną z uzyskania we własnym zakresie opinii specjalisty, sporządzonej zgodnie z wymogami wskazanymi w kodeksie postępowania cywilnego, przeczytasz w tym artykule.

Kiedy zacząć zbieranie dowodów?

Wystąpienie błędu medycznego niejednokrotnie wiąże się z wystąpieniem poważnych problemów zdrowotnych u pacjenta. Co więcej, problemy te mogą pogłębiać się wraz z upływem czasu, a nawet ujawnić się po wielu latach.

Czasem jednak zdarza się, że mimo popełnienia błędu medycznego pacjent po jakimś czasie odzyskuje część sprawności, a nawet dochodzi do formy, którą posiadał przed rozpoczęciem leczenia.

Dowody zbieraj niezwłocznie

Dlatego też zbieranie materiału dowodowego powinno rozpocząć się niezwłocznie po dowiedzeniu się o szkodzie na osobie. Im szybciej rozpoczniemy zbieranie dowodów w sprawie medycznej, tym łatwiej będziemy mogli wykazać popełnienie błędu medycznego.

W początkowym okresie bowiem powstałe konsekwencje zdrowotne będą najbardziej widoczne i najłatwiej będzie je wówczas zidentyfikować i wskazać.

To z kolei znacznie poprawi pozycję procesową w sądzie, zwiększając szansę na wygraną w sprawie medycznej.

Elżbieta Bansleben
adwokat

Zdjęcie pochodzi z Unsplash

***

Kogo pozwać w sprawie medycznej?

Kogo pozwać w sprawie medycznej? Specyfika spraw medycznych ma to do siebie, że zanim wniesiemy pozew przeciwko, na przykład, szpitalowi, powinniśmy zastanowić się, czy nie chcemy też pozwać ubezpieczyciela, u którego ubezpieczył się szpital.

Statystycznie łatwiej będzie uzyskać zapłatę od ubezpieczyciela niż od samego szpitala, gdyż ten pierwszy musi zapewnić szpitalowi umówioną kwotę, do wysokości której pokryje zawinione szkody… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: