Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

W pierwszym artykule z tego cyklu, pokrótce przybliżyłam sytuacje, w których uzyskanie zgody pacjenta na leczenie, wykonanie zabiegu lub badania jest konieczne, a kiedy można od niej odstąpić.

Dzisiaj skupię się na tym, co poprzedza wyrażenie zgody, aby była ona dla nas wiążącym oświadczeniem.

Jak się nie zgodzić na leczenie? Sprawa medyczna

Po pierwsze: czy jestem poinformowany

Nasza zgoda musi być poprzedzona dostępem do odpowiednich informacji, które mają nam zapewnić pełny obraz naszej sytuacji zdrowotnej. Dopiero znając wszystkie za i przeciw, jesteśmy w stanie wyrazić zgodę.

Zgoda, udzielona w warunkach kompleksowej informacji, nazywana jest tzw. uświadomioną zgodą. Lekarz jest zobowiązany poinformować nas zwłaszcza o:

Czytaj dalej >>>

W zeszłym tygodniu poruszyłam temat należytej staranności lekarza: zbierania wywiadu lekarskiego i historii choroby, informowania o ryzykach i konsekwencjach, przedstawienia możliwych scenariuszy działania i ich powiązania z własną wiedzą i obowiązującymi osiągnięciami w zakresie medycyny, aż wreszcie samego przebiegu leczenia oraz jego sukcesywnego zakończenia.

Na wynik leczenia jednak ma wpływ również sam pacjent. Dziś zatem zajmę się terminem adherencji, czyli współodpowiedzialności pacjenta w procesie leczniczym.

Współodpowiedzialność pacjenta w procesie leczniczym

Nie lekceważmy zaleceń lekarza

Dopiero współdziałanie lekarza i pacjenta jest w stanie wypracować efekt, jakim jest prawidłowe i kompleksowe leczenie, doprowadzające do, gdy są ku temu obiektywne warunki, jego pozytywnego wyniku.

Czytaj dalej >>>

Gdy zabieg lub forma leczenia nie poszły po naszej myśli nie oznacza to od razu, że jest to wina lekarza.

Na ich efekt składa się bowiem szereg czynników. Zależnych nie tylko od niego, ale również od naszego ogólnego stanu zdrowia czy indywidualnych predyspozycji.

Lekarz powinien jednak znać te informacje i na ich podstawie uświadomić nas co do leczenia i jego konsekwencji.

Poinformować o ryzyku związanym z zabiegiem, ostrzec przed możliwymi powikłaniami czy pouczyć o postępowaniu po leczeniu (np. o konieczności wzmożonej higieny wokół powstałej rany) albo wręcz zasugerować zmianę dotychczasowego stylu życia (np. nawyków żywieniowych).

O należytej staranności lekarza

Dlaczego zgoda pacjenta jest taka istotna?

Oczywiście, niekiedy, pomimo braku takiej dawki informacji od lekarza, nic złego się nam nie dzieje.

Czasem możemy nawet początkowo nie powiązać problemów zdrowotnych z wcześniejszym nieprawidłowym leczeniem, gdyż mogą one powstać dawno po nim.

Czytaj dalej >>>

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

Elzbieta Bansleben10 sierpnia 2022Komentarze (0)

Możliwe, że znalazłeś się w sytuacji, gdy w trakcie leczenia Twojego bądź Twoich bliskich doszło do popełnienia błędu medycznego.

Zapewne zastanawiasz się, od czego zacząć i czego będziesz potrzebował do wytoczenia sprawy odpowiedzialnym podmiotom.

Jaki masz termin na zgłoszenie swoich roszczeń?

Na początku musisz pamiętać o tym, że Twoje roszczenia względem lekarza bądź podmiotu leczniczego są ograniczone czasowo. Co do zasady będą to trzy lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

W przypadku wyrządzenia szkody małoletniemu okres, w którym możesz dochodzić swoich roszczeń, będzie trwał przynajmniej do momentu upływu dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Czytaj dalej >>>

Odpowiedzi na pytanie, czy pacjent ma prawo odmówić udziału osób trzecich w badaniu, należy w pierwszej kolejności szukać w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pośród praw, jakie przysługują pacjentowi, można doszukać się prawa do poszanowania intymności i godności. W szczególności, jak wskazuje ustawa, prawo to powinno być chronione zwłaszcza przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Na przykład poprzez zapewnienie udziału odpowiednich osób przy badaniu – a wyeliminowanie tych zbędnych.

Czy pacjent ma prawo odmówić udziału osób trzecich w badaniu - wyjaśnia Elżbieta Bansleben adwokat

Z tak sformułowanego prawa pacjenta wypływa z kolei obowiązek postępowania przez osoby wykonujące zawód medyczny w sposób, który zapewni jak najlepsze warunki dla poszanowania intymności i godności pacjenta.

Jak wskazuje orzecznictwo, takie…

Czytaj dalej >>>