Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprawa medyczna

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

Elzbieta Bansleben10 sierpnia 2022Komentarze (0)

Możliwe, że znalazłeś się w sytuacji, gdy w trakcie leczenia Twojego bądź Twoich bliskich doszło do popełnienia błędu medycznego. Zapewne zastanawiasz się, od czego zacząć i czego będziesz potrzebował do wytoczenia sprawy odpowiedzialnym podmiotom. Jaki masz termin na zgłoszenie swoich roszczeń? Na początku musisz pamiętać o tym, że Twoje roszczenia względem lekarza bądź podmiotu leczniczego […]

Jak pisałam tutaj, niezwykle istotną kwestią w sprawie medycznej będzie ustalenie podmiotu, przeciwko któremu zostanie wytoczone powództwo o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Jednak z punktu widzenia poszkodowanego pacjenta, jednym z najważniejszych pytań, jakie otrzymuję w swojej pracy, to po prostu pytanie, ile pieniędzy możemy żądać. Gdzie pojawiają się trudności? Przy obliczaniu wysokość odszkodowania raczej nie napotkamy […]

Na pytanie „co łączy wszystkich pacjentów, którzy procesują się ze szpitalem” zdawałoby się, jest prosta odpowiedź – każdy z nich został poszkodowany przez szpital. Ale czy każdy, którego niewłaściwie leczono, udaje się z tym problemem prosto do prawnika? Właśnie nie. Tym, co łączy takie osoby, oceniając z perspektywy praktyki, jest poczucie niesprawiedliwości wynikające ze złego potraktowania […]

Może się to wydawać oczywistym – na leczenie muszę się zgodzić! Wyrażenie zgody na leczenie kojarzy nam się zazwyczaj z podpisaniem odpowiedniego formularza przed przystąpieniem do zabiegu lub badania. Ale czy nasze możliwości ograniczają się tylko do złożenia podpisu? Jeśli coś nie zostało odpowiednio wyjaśnione i wątpliwości chodzą nam po głowie, nie bójmy się zadać […]

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w sprawie medycznej jest ograniczona dwoma kwotami – sumą ubezpieczenia i sumą gwarancyjną, przewidzianą dla danego podmiotu medycznego, o których pisałam tutaj i tutaj. Gdzie jednak szukać odpowiedzi na pytanie, jaką sumę ubezpieczenia i sumę gwarancyjną mamy do wykorzystania w sprawie? Co do zasady: szukaj u źródła Aby obrać najlepszą taktykę procesową, zaczynając […]