Elżbieta Bansleben

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak się nie zgodzić na leczenie? Sprawa medyczna. Część II

Elzbieta Bansleben07 września 2022Komentarze (0)

W pierwszym artykule z tego cyklu, pokrótce przybliżyłam sytuacje, w których uzyskanie zgody pacjenta na leczenie, wykonanie zabiegu lub badania jest konieczne, a kiedy można od niej odstąpić.

Dzisiaj skupię się na tym, co poprzedza wyrażenie zgody, aby była ona dla nas wiążącym oświadczeniem.

Jak się nie zgodzić na leczenie? Sprawa medyczna

Po pierwsze: czy jestem poinformowany

Nasza zgoda musi być poprzedzona dostępem do odpowiednich informacji, które mają nam zapewnić pełny obraz naszej sytuacji zdrowotnej. Dopiero znając wszystkie za i przeciw, jesteśmy w stanie wyrazić zgodę.

Zgoda, udzielona w warunkach kompleksowej informacji, nazywana jest tzw. uświadomioną zgodą. Lekarz jest zobowiązany poinformować nas zwłaszcza o:

 1. naszym stanie zdrowia,
 2. rozpoznaniu,
 3. proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
 4. dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania wskazanych metod,
 5. wynikach leczenia,
 6. rokowaniu.

Podkreślić należy, że informacja ta ma być „przystępna”. Tzn. pełna, rzetelna, jasna, zrozumiała, dostosowana do odbiorcy. Informacja jest dostarczana przez osobę, która ma udzielić świadczeń zdrowotnych, zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Po drugie: czy moja bliska osoba została poinformowana

Mają jednak miejsce sytuacje, w których to nie my mamy być poinformowani, lecz bliska nam osoba.

Taką osobą będzie:

 1. mąż lub żona,
 2. krewny (np. rodzice, rodzeństwo) lub powinowaty (czyli np. teściowa, szwagier) do drugiego stopnia w linii prostej,
 3. przedstawiciel ustawowy (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub dziecka poniżej 16. roku życia),
 4. osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent)
 5. lub osoba wskazana przez pacjenta (formularz przyjęcia do placówki medycznej umożliwia nam złożenie oświadczenia o wskazaniu osoby kontaktowej).

Przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, kurator) zawsze wyraża zgodę za osobę poniżej 16. roku życia lub osobę ubezwłasnowolnioną.

Pozostałe wymienione wyżej osoby mają prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do wyrażenia zgody na leczenie, gdy ta osoba jest w stanie nieprzytomności lub pozostaje niezdolna do zrozumienia znaczenia informacji.

Motywem takiego rozwiązania jest fakt, że osoby te z uwagi na bliską relację z pacjentem uważa się za działające w jego najlepszym interesie.

Reasumując: skuteczne wyrażenie zgody przez pacjenta jest wprost zależne od zapewnienia mu prawidłowej realizacji prawa do informacji.

Elżbieta Bansleben
adwokat

Zdjęcie pochodzi z Unsplash

***

Zbieranie dowodów w sprawie medycznej

Możliwe, że znalazłeś się w sytuacji, gdy w trakcie leczenia Twojego bądź Twoich bliskich doszło do popełnienia błędu medycznego.

Zapewne zastanawiasz się, od czego zacząć i czego będziesz potrzebował do wytoczenia sprawy odpowiedzialnym podmiotom. Jaki masz termin na zgłoszenie swoich roszczeń? … [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: